Spolek Bezpečný Květ

Spolek Bezpečný květ byl založen již v roce 2013, v reakci na první prosakující zprávy o tom, že stávající OC Květ v Jabloňové ulici v Praze 10 má být nahrazen betonovým monstrem o více než deseti patrech, což by nám život na našem Zahradním městě v mnoha směrech výrazně zkomplikovalo. 

Projekt byl investorem několikrát potajmu přepracován, aktuálně (říjen 2023) má podobu zbourání stávajícího OC Květ a jeho nahrazení dvěma dvanáctipatrovými věžemi zahrnujícími až 150 bytů. 

Postoj radnice (Úřad Městské části Praha 10) se v čase měnil podle výsledků voleb a povolebních dohod – nejprve s projektem souhlasila, v dalším volebním období odmítala, aby se nakonec zase vrátila k souhlasu, který zastává dnes. Nutno dodat, že období souhlasných stanovisek je charakterizováno snahou radnice vývoj projektu buď úplně tajit, nebo získávání informací o něm lidem ztěžovat, a zároveň jej spolu s investorem bagatelizovat a zamlžovat. Proto se o projektu oficiálně zásadně mluví jako o „revitalizaci veřejného prostoru“, jako by stavba dvou megalomanských věží byla jen vedlejším nevýznamným efektem záměru opravit vedlejší radnicí dlouhodobě zanedbávaný prostor vedle OC.

Jak investor, tak i radnice sice neustále o hovoří o zapojení veřejnosti, ale fakticky jí neposkytují žádné relevantní informace. Veškeré kroky směrem k obyvatelům Zahradního města činí pouze tehdy, jsou-li k tomu donuceni (právním předpisem nebo tlakem veřejnosti). 

Stanovisko relevantní veřejnosti (tj. obyvatelé, kterých by se projekt dotkl) je přitom jasné – v roce 2015 naším spolkem zorganizovanou petici podepsalo více než 1.200 lidí. Petici spuštěnou v září 2023, která má za cíl vyvolat hlasování zastupitelstva Městské části Praha 10 o nepodporování předimenzovaného projetu, podepsalo cca 800 lidí během první tří dnů!

Dopady takto obřího projektu jsou zřejmé – jeho realizací by v místě došlo ke zhoršení kvality života - k enormnímu nárůstu dopravy, k nárůstu počtu parkujících aut, a tedy ke zhoršení životního prostředí a bezpečí na ulicích, k vyčerpání kapacity veřejné infrastruktury (MHD, školy, školky, zdravotnická zařízení), ke zhoršení světelných podmínek (tzv. odslunění). 

Nelze přitom přehlížet, že v mezidobí od roku 2013 došlo v předmětné lokalitě k povolení dalších velkých staveb, které budou postupně postaveny a které budou míst stejný efekt – domy v Želivecké ulici, v Jetelové, v Šalvějové, v lokalitě Horních Chaloupek.

Proto funguje spolek Bezpečný květ, který sdružuje místní občany (samozřejmě i zájemce odjinud), kterým není zhoršení podmínek života lhostejné a kteří jsou ochotni pro zachování kvality vlastního života něco udělat. Všichni, kdo se chtějí stát členy spolku, nebo se zapojit do jeho práce, jsou vítáni – ozvěte se nám!